Επιστροφή στη λίστα

Hotel La Val

18 Via Palius 7165 Breil/Brigels
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.laval.ch/

Τηλέφωνο +41 81 929 26 26

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 8 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.