Επιστροφή στη λίστα

Hotel Delfino Lugano

6 Via Cassarinetta 6902 Lugano
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hoteldelfinolugano.ch/en/

Τηλέφωνο +41 9198 59999

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.