Επιστροφή στη λίστα

Sundvolden Hotel

Dronningveien 2 3531 Krokkleiva
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.sundvolden.no/

Τηλέφωνο +47 32 16 21 00

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 8 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Μεταβείτε στον γκισέ.