Επιστροφή στη λίστα

Clarion Congress Hotel Ostrava

2703 Zkracena 70030 Ostrava
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.clarioncongresshotelostrava.com/de/

Τηλέφωνο +42 0596 702111

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.