Επιστροφή στη λίστα

Savoy Westend Hotel - Luxury Spa Medical Resort

  • Destination Charging
16 Petra Velikeho 16 36001 Karlovy Vary
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.savoywestend.cz/en/

Τηλέφωνο +42 0359 018811

Οδική βοήθεια 228 882 612

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.