Επιστροφή στη λίστα

Brunni-Alpthal

21 Brunnistr. 8849 Alpthal
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.skiliftbrunni.ch/

Τηλέφωνο +41 55 511 50 53

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.