Επιστροφή στη λίστα

Hotel Splendide Royal

7 Riva Antonio Caccia 6900 Lugano
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.splendide.ch/

Τηλέφωνο +41 91 985 77 11

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε σε valet.