Επιστροφή στη λίστα

Hotel Royal Savoy

  • Destination Charging
40 Avenue d'Ouchy 1006 Lausanne
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.royalsavoy.ch/en

Τηλέφωνο +41 216148888

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.