Επιστροφή στη λίστα

Hotel des Trois Couronnes et Destination Spa

49 Rue d'Italie, 49 1800 Vevey
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hoteltroiscouronnes.ch/

Τηλέφωνο +41 219233200

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.