Επιστροφή στη λίστα

Upper Baguio Villa

  • Destination Charging
550 Victoria Rd Pok Fu Lam

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.