Επιστροφή στη λίστα

Museo Automovilistico de Malaga y Coleccion del Muse

15 Av de Sor Teresa Prat 29003 Malaga
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.museoautomovilmalaga.com/

Τηλέφωνο +34 951 137 001

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.