Επιστροφή στη λίστα

Viken Hotell

Dillingøyveien 44 1591 Sperrebotn
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.viken-hotell.no/

Τηλέφωνο +47 94 25 55 50

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.