Επιστροφή στη λίστα

Trolltunga Guesthouse

Mjøstølsvegen 5770 Tyssedal
Norway

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.facebook.com/trolltungaguesthouse/?fref=ts

Τηλέφωνο *47 96 91 45 70

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.