Επιστροφή στη λίστα

Hopewell Center

  • Destination Charging
Wan Chai

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hopewellcentre.com/

Τηλέφωνο 2527-7292

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 8 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.