Επιστροφή στη λίστα

Hotel Saluver

128 Via Maistra 7505 Celerina/Schlarigna
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.saluver.ch/

Τηλέφωνο +41 8183 31314

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε στον γκισέ.