Επιστροφή στη λίστα

The Kingsley

The Kingsley Cork
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.thekingsley.ie/

Τηλέφωνο +353 21 480 0500

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.