Επιστροφή στη λίστα

AUPARK

1754/48a Gocarova trida 50002 Hradec Kralove
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.auparkhradec.cz/

Τηλέφωνο +42 0493 592881

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.