Επιστροφή στη λίστα

Lausanne Palace

7-9 Rue du Grand Chêne 1002 Lausanne
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.lausanne-palace.com/

Τηλέφωνο +41 21 331 3131

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.