Επιστροφή στη λίστα

Hotel Brull

Hoofdstraat 26 6281 BD Mechelen
Netherlands

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://saillanthotels.eu/nl/hotel-brull/welkom.html

Τηλέφωνο +31 43 4551263

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.