Επιστροφή στη λίστα

Hotel Brull

Hoofdstraat 26 6281 BD Mechelen
Ολλανδία

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://saillanthotels.eu/nl/hotel-brull/welkom.html

Τηλέφωνο +31 43 4551263
Tesla Support 013 799 9525

Φόρτιση
2 Tesla Connectors, up to 22kW.
Available for patrons only. Self park.