Επιστροφή στη λίστα

Hotel Federale Lugano

8 via Paolo Regazzoni 6900 Lugano
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotel-federale.ch/de/

Τηλέφωνο +41 9191 00808

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.