Επιστροφή στη λίστα

El Corte Ingles Bilbao

7-9, 1a Planta Gran Via 48001 Bilbao
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/centros/centro-comercial-diagonal

Τηλέφωνο +34 944 253 500

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.