Επιστροφή στη λίστα

Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

1 Am Hornspitz 4824 Gosau
Austria

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.dachsteinkoenig.at/

Τηλέφωνο +43 61 36 88 88 500

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.