Επιστροφή στη λίστα

City Garden Hotel 城市花園酒店

9 City Garden Rd North Point

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.citygarden.com.hk

Τηλέφωνο 2887-2888

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.