Επιστροφή στη λίστα

Sunstar Hotel Klosters

7 Boscaweg 7252 Klosters Dorf
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://klosters.sunstar.ch

Τηλέφωνο +41 8142 32100

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.