Επιστροφή στη λίστα

Quality Hotel Ostrava City

  • Destination Charging
3313/42 Hornopolní 70200 Ostrava
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.qualityhotelostravacity.com

Τηλέφωνο +42 0595 195000

Οδική βοήθεια 228 882 612

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.