Επιστροφή στη λίστα

Brasserie RN

Chaussee de Bruxelles 35 1410 Waterloo
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.restauration-nouvelle.be/nl/etablissement/brasserie-rn-waterloo-2/

Τηλέφωνο +32 23 54 98 54

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.