Επιστροφή στη λίστα

Hotel Tryp Lisboa Aeroporto

2 Aeroporto Internacional de Lisboa, Rua C 1749-125 Lisbon
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.tryplisboaaeroporto.com/

Τηλέφωνο +351 218 425 000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Μεταβείτε στον γκισέ.