Επιστροφή στη λίστα

Hotel Cruz Alta

10 Rua Conego Nunes Formigao 2496-908 Fatima
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.fatima-hotels.com/hotel-cruz-alta

Τηλέφωνο +351 24 953 1481

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 10 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.