Επιστροφή στη λίστα

Hotel Villa Principe Leopoldo

5 Via Montalbano 6900 Lugano
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://leopoldohotel.com/it/

Τηλέφωνο +41 9198 58855

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.