Επιστροφή στη λίστα

Island Pacific Hotel 港島太平洋酒店

152 Connaught Road West Sheung Wan

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.sino-hotels.com/hk/island-pacific

Τηλέφωνο 2131-1188

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 13 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε σε valet.