Επιστροφή στη λίστα

B&B Hotel Valencia

99 Av d'Ausias March 46013 Valencia
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotel-bb.es/en/hotel/valencia-ciudad-las-ciencias-2/

Τηλέφωνο +34 963 063 000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Μεταβείτε σε valet.