Επιστροφή στη λίστα

Hotel Innsbruck

3 Innrain 6020 Innsbruck
Austria

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelinnsbruck.com/

Τηλέφωνο +43 5125 98680

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.