Επιστροφή στη λίστα

Golf Resort Franzensbad

489 Hazlov-Ovcin 35132 Hazlov
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.gr-fl.cz/

Τηλέφωνο +420 3545 95402

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.