Επιστροφή στη λίστα

Radisson Blu Hotel Limerick

Raddison Blu Limerick, Ennis Road Limerick
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.radissonblu.com/en/hotel-limerick

Τηλέφωνο +353 61 456 200

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.