Επιστροφή στη λίστα

EDGE

30 Kwai Wing Rd Kwai Chung

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.edge.hk.com/

Φόρτιση
10 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 21 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.