Επιστροφή στη λίστα

China Resources Building 華潤大廈

26 Harbour Road Wan Chai

Οδηγίες οδικής πρόσβασης Τηλέφωνο 2828-5666

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.