Επιστροφή στη λίστα

China Resources Building

  • Destination Charging
26 Harbour Road Wan Chai

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

Τηλέφωνο 2828-5666

Οδική βοήθεια + 852 3974 0251

Φόρτιση
4 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 7 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.