Επιστροφή στη λίστα

McHugh's Pub and Restaurant

Killeencastlegar Galway
Ireland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

www.mchughspub.com

Τηλέφωνο +353 9 179 9634

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.