Επιστροφή στη λίστα

Manor Vesenaz

40 Route de Thonon 1222 Vesenaz
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.manor.ch/

Τηλέφωνο +41 2270 71699

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 6 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.