Επιστροφή στη λίστα

Thon Hotel EU

120 Rue de Trêves 1040 Brussels
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.thonhotels.com/our-hotels/belgium/brussels/thon-hotel-eu/

Τηλέφωνο +32 2 204 3911

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.