Επιστροφή στη λίστα

Palace Hotel Monte Real

S/N Rua de Leiria 2425-039 Monte Real
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.termasdemontereal.pt

Τηλέφωνο +351 244 618 900

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Τηλεφωνήστε νωρίτερα.