Επιστροφή στη λίστα

Hotel Intur Castellon

20 Carrer d'Herrero 12002 Castellons de la Plana
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.hotelinturcastellon.es/en/

Τηλέφωνο +34 964 225 000

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.