Επιστροφή στη λίστα

Solplay Hotel de Apartamentos

Rua Manuel da Silva Gaio N 2 2795-132 linda-a-velha
Portugal

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.Soplay.pt

Τηλέφωνο +351 21 006 6000

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.