Επιστροφή στη λίστα

Hotel Ultima Gstaad

7 Gsteigstr. 3780 Gstaad
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.ultimagstaad.com/

Τηλέφωνο +41 3374 80550

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε σε valet.