Επιστροφή στη λίστα

Thon Residence Florence

125 Avenue Louise/Louizalaan B-1050 Brussels
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.thonhotels.com/apartments/belgium/brussels/thon-residence-florence/

Τηλέφωνο +32 25 43 33 90

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.