Επιστροφή στη λίστα

Thon Hotel Bristol Stephanie

12 Rue de Livourne 1050 Brussels
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.thonhotels.com/our-hotels/belgium/brussels/thon-hotel-bristol-stephanie/

Τηλέφωνο +32 2 543 3311

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Αυτόματη στάθμευση.