Επιστροφή στη λίστα

Thon Hotel Brussels Airport

4 Berkenlaan 1831 Diegem
Belgium

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.thonhotels.com/our-hotels/belgium/brussels/thon-hotel-brussels-airport/

Τηλέφωνο +32 2 721 77 77

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 11 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Αυτόματη στάθμευση.