Επιστροφή στη λίστα

Hotel Josef

20 Rybna 11000 Praha
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hoteljosef.com/

Τηλέφωνο +42 0221 700111
Οδική βοήθεια 228 882 612

Φόρτιση
3 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο μόνο με κράτηση. Μεταβείτε στον γκισέ.