Επιστροφή στη λίστα

Hotel Senator Barajas

27 Calle Galeon 28042 Madrid
Spain

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

http://www.senatorbarajashotel.com/

Τηλέφωνο +34 902 533 532

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 17 kW
Διαθέσιμο για το κοινό. Μεταβείτε στον γκισέ.