Επιστροφή στη λίστα

Hotel & Restaurant Glacier

55 Endweg 3818 Grindelwald
Switzerland

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotel-glacier.ch/

Τηλέφωνο +41 3385 31004

Φόρτιση
1 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 22 kW
Διαθέσιμο για πελάτες. Μεταβείτε στον γκισέ.