Επιστροφή στη λίστα

Wellness hotel BABYLON

1 Nitranska 460 12 Liberec
Czech Republic

Οδηγίες οδικής πρόσβασης

https://www.hotelbabylon.cz/cs/

Τηλέφωνο +42 0485 249593

Φόρτιση
2 Tesla Connector, διαθέσιμοι 24/7, έως 14 kW
Διαθέσιμο μόνο για χορηγούς. Αυτόματη στάθμευση.